Kirkelig vejviser

Kirkelige handlinger 


Brorsons Kirke er både børne- og ungdomskirke og sognekirke. Sammen med Hellig Kors Kirke på Kapelvej betjener vi indre Nørrebro, fra Jagtvej til søerne og fra Nørrebrogade til Åboulevarden (Blågårdens Sogn). Hellig Kors kirke har en klassisk, retorisk profil og Brorsons Kirke har en rytmisk, eksperimenterende profil. Hvis du bor i sognet og er medlem af Folkekirken, kan du benytte de to kirker i forbindelse med kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelse/bisættelse.


Dåb


I Brorsons Kirke foregår dåben ved Højmessen første og tredje søndag i måneden. Dåb aftales med præsten i god tid. Præsten kommer inden dåben på hjemmebesøg til en snak om dåben og om hvad der skal ske på dagen. Man vælger 2-5 faddere. Hvoraf en kan noteres som gudfar/gudmor. Man skal selv være døbt for at kunne være fadder. 

Er du voksen og ønsker dåb, aftales dette direkte med præsten. Det kan foregå i en gudstjeneste eller ved en lille ceremoni, hvor kun du og dine nærmeste (eller som minimum to vidner) er til stede. Faddere, gudforældre og vidner skal selv være døbt.


Vielse


Hvis den ene af parret er medlem af Folkekirken og bosiddende i sognet er der mulighed for vielse i kirken. Dette aftales med præsten i god tid. Inden vielsen kontaktes kirkekontoret i forhold til vidner og prøvelsesattest. Kirkekontoret skal også orienteres om evt. navneskift.

Både i Hellig Kors Kirke og i Brorsons Kirke er der mulighed for vielse af to af samme køn.
Er man allerede gift på rådhuset og ønsker kirkelig velsignelse er dette også muligt.


Begravelse eller bisættelse

Der er mange praktiske ting at tage stilling til, når ens nærmeste dør. De ting kommer let til at fylde så meget, at man ikke har hverken overblik eller overskud til at være i den sorg som er helt naturlig. Man kan altid henvende sig til præsten med sine spørgsmål og tanker. Ikke kun i forbindelse med et dødsfald, men også i tiden efter dødsfaldet.


Brorsons Kirke har en rytmisk profil og bisættelser bliver derfor tit placeret hos os, efter et specifik ønske fra afdøde eller efterladte.


Indmeldelse i Folkekirken


Foregår efter forudgående samtale eller samtaleforløb med præsten. Er du ikke allerede døbt, skal du døbes for at blive medlem af Folkekirken.


Udmeldelse af Folkekirken


Foregår via kirkekontoret.


Personlig samtale med præsten

En samtale med præst (sjælesorg) kan handle om tro og tvivl - men behøver det ikke. Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og handler om det, der er vigtigt for dig. 

Præsten er en uvildig samtalepartner som du kan bruge til at tale med om det det fylder i dit liv. Det kan for eksempel være: 

  • Sorg (kærestesorg, ventesorg, dødsfald og andet)
  • Klimaangst
  • Krise i parforholdet 
  • Eksamens og præstationsangst 
  • Ensomhed 
  • Selvmordstanker

Du behøver ikke at være medlem af folkekirken for at bede om en snak med en præst, og det kræver ingen henvisning, ligesom der heller ikke bliver skrevet journal. En præst har tavshedspligt. 


Sognebåndsløsning


Er du ikke bosiddende i sognet, men ønsker at være en del af menigheden er der mulighed for at løse sognebånd til præsterne. Når du løsner sognebånd til Blågårdens Sogn får du mulighed for at stemme ved menighedsrådsvalget, og får mulighed for at benytte kirken til dåb, vielser og bisættelser.

Læs mere om at løsne sognebånd, og find formularen her.