Booking af lokaler

Kirkens krypt kan lejes til reception i forbindelse med vielse i kirken eller til mindesamvær efter begravelse/bistættelse fra Brorsons Kirke. I forbindelse med dåb og konfirmation er det af praktiske årsager ikke muligt at leje krypten.

Da vi altid har mange projekter i gang og en del faste brugere af kirken, forbeholder vi os dog ret til at give afslag på en forespørgsel.

Når der er aftalt en dato for den kirkelige handling med præsten, kan der sendes en mail til kirketjener Jeppe på  jli@km.dk med en forespørgsel - vi svarer hurtigst muligt. 

Er der tale om et arrangement, der ikke er i forbindelse med en kirkelig handling (fx. borgermøde eller generalforsamling) send da en mail til jli@km.dk