Kirkekontoret

Foto af Blågårdens sogns kirkekontor

 

Kirkekontoret

Blågårdens Sogns Kirkekontor - Hellig Kors Kirke og Brorsons Kirke

Kapelvej 38
2200 København N

Tlf. 35 35 98 22

Sikker henvendelse med Nem-ID:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9161
Email: blaagaardens.sogn@km.dk (ikke sikker forbindelse)
 

Åbningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10:00-12:00 - fredag er der lukket.

Er man forhindret i fremmøde i åbningstiden, kan der laves individuelle aftaler - kontakt kontoret.

Øvrige lukkedage er helligdage samt d. 24. december og fredag efter Kristi Himmelfartsdag.

 

På Blågårdens Sogns kirkekontor håndteres sognets personregistrering. Herunder udlevering af attester, navngivning, navneændring, fødselsregistrering og dødsanmeldelser. Vi aftaler dåb og håndterer det praktiske i forbindelse med kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelse.

Danmark er blevet digitaliseret:

Attestbestilling, anmeldelse af omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning og navneændring foretages af borgeren selv med Nem-ID på  www.borger.dk Har man ikke Nem-ID, kan blanket(ter) printes ud, udfyldes manuelt og afleveres på kirkekontoret til registrering.

Sikker kontakt til og fra kirkekontoret

De fleste henvendelser til kirkekontoret indeholder personfølsomme oplysninger som fx. CPR-oplysninger, tilkendegivelse af tro (dåb, vielser, ind- og udmeldelse af folkekirken) samt andre identificerbare oplysninger om egen person eller tredjepart. Vi opfordrer derfor alle med Nem-ID til at kontakte kirkekontoret via sikker henvendelse på https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9161

Har man ikke Nem-ID opfordrer vi til at man henvender sig på telefon for yderligere vejledning inden der sendes personfølsomme oplysninger afsted fra privat e-mail. Al skriftlig besvarelse fra kirkekontoret vil, så vidt muligt, blive sendt som digital post. Henvendelser fra kirkekontoret til en borger private e-mail, må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.