Privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik 

Senest opdateret tirsdag den 9. november 2021.

 

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger om dig, som du selv har afgivet. 

Nedenfor får du information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, som vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. Du får også information om, hvilke særlige rettigheder du har som registreret i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. 

 

1. Menighedsrådet i Blågårdens Sogn er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Blågårdens Sogns menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Kontakt dataansvarlig: 

Telefon: 27290055 

Mail: ingka@km.dk

Kontakt Menighedsrådet via sikker formular her. 
 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver for Kirkeministeriet og folkekirken 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder: 

Mail: databeskyttelsesraad(at)km.dk 

Telefon: 33 92 33 90 

Brev: Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren. 

Du kan se her, hvem der er databeskyttelsesrådgiver. 

 

3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger, hvis du har givet samtykke hertil. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Vi behandler dine personoplysninger som del af en kontrakt. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

 

Vi behandler dine personoplysninger, da vi har en retlig forpligtelse hertil. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

 

Vi behandler dine personoplysninger som led i samfundets interesse. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 

 

Vi behandler dine personoplysninger som led i vores offentlige myndighedsudøvelse og for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen. I den forbindelse vil din henvendelse f.eks. blive journaliseret i henhold til offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse desuden i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, d, f og g. 

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3. 

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger 

Vi kan – og har i nogle tilfælde pligt til at – videregive din henvendelse til andre offentlige myndigheder eller andre parter med henblik på behandling af din henvendelse. 

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige. 

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger 

Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven. 

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. 

 

6. Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som hjælper os fx med IT-drift og hosting. Det kan være serviceleverandører, administration og vores tekniske support. Derudover deler vi ikke oplysninger med 3. mand.  

 

7. Cookies  
Vores website anvender cookies. En tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at huske anonyme data om de besøgende. Fx opsamles IP-adresser, hvilke sider, der bliver besøgt, hvor i verden, brugerne befinder sig, om de bruger pc eller tablet osv.  
Vi bruger cookies for at optimere brugervenligheden, opsamle statistik og målrette annoncer.  
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.    

Websitet kan indeholde cookies fra tredjeparter, der bl.a. kan omfatte:  

Google Analytics  

Facebook  

YouTube 

 

8. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

 

Ret til at trække samtykke tilbage 

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. 

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

 

9. Mulighed for at klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på.  

Du kan finde kontaktoplysningerne på Datatilsynets egen hjemmeside: www.datatilsynet.dk