Ledige stillinger

Er du vores nye kollega? Blågårdens Sogn søger en aktivitetskoordinator til Brorsons Kirke:

Aktivitetskoordinator til Brorsons Kirke på Nørrebro


En stilling som aktivitetskoordinator ved Brorsons Kirke i Blågårdens Sogn er ledig.

Har du lyst til at arbejde i en aktiv, levende og mangfoldig kirke på indre Nørrebro? Trives du med et udfordrende og givende samarbejde med engagerede kolleger? Og vil du bidrage til at gøre visionerne for kirkens arbejde til virkelighed? Så er stillingen som aktivitetskoordinator i Brorsons Kirke måske noget for dig.

Stillingen er en deltids- /fuldtidsstilling (30-37 timer) med tiltrædelse hurtigst muligt, og senest 1. maj 2024.

 

Stillingens primære opgaver:

Aktivitetskoordinering – idéudvikling, planlægning og afvikling – på nye og eksisterende aktiviteter.
Administrative opgaver – fx kontaktperson til brugergrupper, besvarelse af mails, udarbejdelse af kontrakter, evaluering af aktiviteter
Kontakt- og netværksskabelse til menighed, frivillige og øvrige brugere
Kommunikation og markedsføring: PR, SoMe, plakater, hjemmeside, billetsalg mv.

Dine faglige kompetencer:
God til udvikling, koordination og planlægning.
Godt overblik og struktur i opgaveløsning
Gode samarbejdsevner, herunder dokumenteret erfaring med frivilligorganisering
Erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation, – gerne folkekirken
Kreativt tænkende, selvstændigt arbejdende og medudvikler sammen med andre i sognet.
Fordel med erfaring med kommunikation og markedsføring – internt og eksternt

 

Vi forventer, at du:
Er nysgerrig, lyttende og samarbejdsskabende
Kan arbejde sammen med mennesker – i forskellige livssituationer og segmenter
Er åben overfor kirke, tro og spiritualitet – og kan se dig selv som kirkens ansigt udadtil.
Interesserer dig for musikscenen

 

Hvem er vi:
Blågårdens Sogn består af to kirker – Brorsons Kirke og Hellig Kors Kirke – som begge bidrager til et højt og bredt favnende aktivitetsniveau.

Brorsons Kirke er en eksperimenterende sognekirke, hvor gudstjenestens rytmiske musik i mange genrer er i centrum. Der arbejdes med interreligiøs dialog, yoga og spiritualitet samt en række nutidige og nærværende måder at være kirke på f.eks. sorggruppe med yoga.

Sognet har 2 præster samt i alt 19 kontraktansatte medarbejdere, som indbefatter daglig leder, kirketjenere, kordegn, kirke-/kulturmedarbejdere, organist, musikere og sangere samt projektansatte.

 

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grund-uddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 402.618,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384,87 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 319.056,00 kr. – 455.794,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 334.249,00 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384,87 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

 

Ansøgning:
Ansøgningsfrist er onsdag den 20. marts 2024 kl. 10. Der afholdes jobsamtaler fredag den 22. marts 2024.

Hvis du vil vide mere, så kontakt daglig leder Inge Karlshøj, tlf. 27 29 00 55 og tjek vores hjemmeside www.brorsons.dk.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

https://www.jobindex.dk/jobannonce/504640/aktivitetskoordinator-til-brorsons-kirke-paa-noerrebro

 

 

 

 

Uopfordrede ansøgninger sendes til ingka@km.dk 

Læs vores privatlivspolitik for ansøgere, nuværende og fratrådte medarbejdere her